Доступен платный разбан!

 

Пишите в протест бана

Telegram: @hit47

MailRuAgent/email: hitman@csworld.kg

Последние баны Всего банов: 12623
МОД Дата/Время Имя Срок
MOD 17-09-19 20:25 мантана 10 мин (Истекло)
MOD 04-09-19 21:00 UDACHI 4 ч (Истекло)
MOD 31-08-19 18:39 erhan 4 ч (Истекло)
MOD 19-08-19 22:45 ESEF 3 д (Истекло)
MOD 16-08-19 19:03 чекеден сигем 10 мин (Истекло)
MOD 15-08-19 21:41 grasmeister 3 д (Истекло)
MOD 14-08-19 20:09 RONK 1 ч (Истекло)
MOD 12-08-19 22:29 *bahti*kashgar* 3 д (Истекло)
MOD 26-07-19 23:39 TOSHKENT 3 д (Истекло)
MOD 25-07-19 22:20 <<<HOJI_-_ALDO7>>> 10 мин (Истекло)Блокировки входа Всего заблокированно: 53606
  Дата/Время Имя
Blocked Player 17-09-19 20:25 мантана
Blocked Player 16-09-19 18:22 ANGERFIST+KAPITAN
Blocked Player 15-09-19 22:00 ANGERFIST+KAPITAN
Blocked Player 15-09-19 22:00 ANGERFIST+KAPITAN
Blocked Player 13-09-19 21:23 guirteujt
Blocked Player 13-09-19 15:38 guirteujt
Blocked Player 12-09-19 18:02 ANGERFIST+KAPITAN
Blocked Player 12-09-19 01:45 guirteujt
Blocked Player 12-09-19 01:40 guirteujt
Blocked Player 11-09-19 21:32 guirteujt
Блокировки коммуникаций Всего блокировок: 7375
Тип Дата/Время Имя Срок
MOD 17-09-19 22:13 (*_*prosta АЛЬФА*_*) 2 д (Разблокирован)
MOD 14-09-19 18:12 HITMAN kg 1 мес
MOD 09-09-19 19:28 Mr.Makavelli 2 д (Истекло)
MOD 04-09-19 21:39 azik 1 мес
MOD 30-08-19 22:58 @DMIN4IK 30 мин (Истекло)
MOD 28-08-19 19:54 @dmin#3131 30 мин (Истекло)
MOD 28-08-19 19:54 @dmin#3131 30 мин (Истекло)
MOD 28-08-19 16:40 SayaK 2 ч (Истекло)
MOD 27-08-19 17:05 kutmah momo 30 мин (Истекло)
MOD 27-08-19 17:05 kutmah momo 30 мин (Истекло)